Užitečné odkazy

Na této stránce můžete nalézt odkazy na webové stránky institucí či firem, které mohou být spojeny s ochranou a tvorbou krajiny. Dále jsou uvedeny odkazy na zajímavé stránky, které se nějakým způsobem dané problematiky také dotýkají.

Instituce:

Ministerstvo životního prostředí: www.mzp.cz

Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz

Webový portál Ministerstva zemědělství eAGRI

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Česká informační agentura životního porstředí (CENIA)

Česká geologická služba

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)

Správa jeskyní ČR

Státní fond životního prostředí (SFŽP)

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka (VÚV)

Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví (VÚKOZ)

Ústav územního rozvoje (ÚÚR)

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL)

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půd (VÚMOP)

Národní památkový ústav (NPÚ)

Kontakty


PROJEKTY PRO KRAJINU

Telefon: +420 775 321 968
E-mail: darek.lacina@prokr.cz

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 556/199
628 00 Brno