Reference

Vybrané aktivity:

Plány péče o MZCHÚ ve Zlínském kraji

Realizační projekty biocenter a biokoridorů v Brně, mikroregionu Živé Pomezí, obcích Šardice, Moravský Písek, Velké Pavlovice aj.

Sjednocení ÚSES v okrese Vsetín (spolupráce s firmou ARVITA P Otrokovice)

Preventivní hodnocení krajinného rázu CHKO Beskydy a CHKO Bílé Karpaty (ARVITA P Otrokovice)

Preventivní hodnocení krajinného rázu navrhované CHKO Soutok (Löw a spol. Brno)

Plány péče o evropsky významné lokality NATURA 2000 v Kraji Vysočina a v Jihomoravském kraji (Löw a spol. Brno)

Inventarizace a upřesnění hranic evropsky významných lokalit NATURA 2000 ve Zlínském kraji

Vypracování plánů péče pro evropsky významné lokality ve Zlínském kraji (EVL Morava – Chropyňský luh, Troják, Insel, Čerťák, Kněžpolský les a Nedakonický les)

Mapování biotopů soustavy NATURA 2000 (1. vlna)

Aktualizace vrstvy mapování biotopů soustavy NATURA 2000 (2. vlna)

Naučná stezka Palánek u Ždánic (Löw a spol. Brno)

Návrh naučné stezky okolo lomu Mokrá – Horákov (ARVITA P Otrokovice)

Návrh naučné stezky okolo Tovačovských jezer (ARVITA P Otrokovice)

Návrh naučné stezky u Starého Města

Studie rozšíření těžby a následné rekultivace lomu Leskoun u Olbramovic (ARVITA P Otrokovice)

Kontakty


PROJEKTY PRO KRAJINU

Telefon: +420 775 321 968
E-mail: darek.lacina@prokr.cz

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 556/199
628 00 Brno