O sobě

Ač jsem zlínský rodák se vztahy k Českomoravské vysočině, prožil jsem své školní a gymnaziální roky v Prostějově.

V roce 1992 jsem úspěšně završil studium Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně. Pak jsem nastoupil jako arborista do firmy EDEN s.r.o. Brno, abych po absolvování základní vojenské služby v roce 1993 přešel do další brněnské firmy, a to Löw a spol. Zde jsem působil jako projektant různých projektů spojených s krajinou. V letech 1998 a 1999 mne osud zavál do středních Čech, kde jsem pracoval ve firmě ARBOREA Rakovník jako projektant a manažer zakázek v oblasti zakládání a údržby zeleně. Konec roku 1999 mě již zastihl opět v Brně, kde jsem nastoupil na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR na specializované pracoviště jako vedoucí oddělení obecné ochrany přírody a krajiny. Po reorganizaci této instituce jsem krátce pracoval na brněnské pobočce Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice. Od roku 2007 se jako OSVČ zabývám problematikou ochrany přírody a krajiny z pohledu projektanta a konzultanta. Zároveň jsem byl v letech 2008 - 2016 zaměstnán na částečný úvazek nebo na DPP na Mendelově univerzitě v Brně.

Od roku 1999 jsem členem České komory architektů a držitelem oprávnění „autorizovaný projektant územních systémů ekologické stability". V roce 2005 jsem získal autorizaci k provádění biologického hodnocení ve smyslu § 67 podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny. Kromě toho jsem absolvoval různá školení a vzdělávací programy (např.: „Opatření pro trvale udržitelné hospodaření v lesích", „Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině", „Školení ArcGIS Desktop II – nástroje a funkce + Co je nového v ArcGIS Desktop 10").

Jsem členem České společnosti pro krajinnou ekologii CZ-IALE a Asociace pro urbanismus a územní plánování. V letech 2008 – 2010 jsem byl zvolen do představenstva České komory architektů.

Mými koníčky jsou cykloturistika, pěší turistika, fotografování a rekreační sportování (volejbal, badminton, pétanque, běh, v zimě pak běžky a bruslení).

Kontakty


PROJEKTY PRO KRAJINU

Telefon: +420 775 321 968
E-mail: darek.lacina@prokr.cz

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 556/199
628 00 Brno